MyFriendFun

eurjpy đã tạo đáy thấp hơn và đang tạo đỉnh thấp

Giá xuống
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
eurjpy đã tạo đáy thấp hơn và đang tạo đỉnh thấp vì vậy bán xuống giá hiện tại

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.