EricNguyenICA

Kế hoạch canh sell trong tuần mới.

Giá xuống
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Khả năng text lại đỉnh cũ. anh xem lực nến nhé.
Canh sell trong tuần.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.