GKFXPrimeVN

EURJPY 31/5/2018

Giá lên
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
EURJPY Xu hướng đã có dấu hiệu đảo chiều giá đã xuất hiện phân kỳ báo hiệu xu hướng tăng, giá đang nằm trong kênh giá tăng, MACD đã cắt nhau báo tăng. Chiến lược hôm nay canh mua lên tiêp.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.