GKFXPrimeVN

EURJPY 31/5/2018

Giá lên
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
EURJPY Xu hướng đã có dấu hiệu đảo chiều giá đã xuất hiện phân kỳ báo hiệu xu hướng tăng, giá đang nằm trong kênh giá tăng, MACD đã cắt nhau báo tăng. Chiến lược hôm nay canh mua lên tiêp.