vinasunco

EURJPY kèo BUY xuất hiện

Giá lên
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
EURJPJ khung thời gian 1H không thể phá qua mức kháng cự 171.094, đã phá vỡ trend giảm và liên tục đóng cửa trên EMA 13 và EMA 50,
cộng với việc đã vượt qua PIVOT , 1 số chỉ báo khác cũng cho thấy dâu hiệu quay đầu đây là dấu hiệu tốt để đặt lệnh mua,
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.