thichtuong

EURNZD sell ngay tại điểm retest đẹp

Giá xuống
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
SELL ngay tại vùng 1.66 ~ 1.66048
TP tầm 30 40 pip
SL tầm 10-20 pip
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.