Anhthuc

Phân tích xu hướng EURNZD - H1 - ngày 20/08

Giá xuống
OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
EURNZD đã break kênh tăng điều chỉnh dưới áp lực giảm từ trendline phía trên.
Lực giảm break kênh giá cũng khá tốt.

Kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm tương đối

Mục tiêu giá về 0.721 - 0.716

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.