Anhthuc

Phân tích xu hướng EURNZD - H1 - ngày 20/08

Giá xuống
OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
EURNZD đã break kênh tăng điều chỉnh dưới áp lực giảm từ trendline phía trên.
Lực giảm break kênh giá cũng khá tốt.

Kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm tương đối

Mục tiêu giá về 0.721 - 0.716