GKFXPrimeVN

EURNZD Ngày 31/12/2019: Xu Hướng Tăng Chủ Đạo Vẫn Tiếp Diễn ?

Giá lên
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Có vẻ như đợt sóng hồi của EURNZD khá dài hơi. Nhưng cũng đến lúc lúc chạm vùng hỗ trợ D1 đồng thời đây cũng là cùng hỗ trợ của W1 - một vùng hỗ trợ khá mạnh.
Quan sát trên biểu đồ, lần trước khi giá chạm đến vùng hỗ trợ này đã có một đà tăng khá mạnh mẽ. Chính vì vậy ta hoàn toàn có thể chờ Buy tại vùng này: 1.6555 - 1.6594 mục tiêu sẽ là vùng kháng cự :1.6950-1.7000, chốt lỗ nếu giá vượt qua 1.65256.

-----------------------------------
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài phân tích này là một hình thức truyền thông tiếp thị và không mang tính chất lời khuyên. Vì thế, Quý độc giả hãy suy xét đến khả năng thua lỗ khi sử dụng bài phân tích. GKFXPrimeVN sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ khoản lỗ nào phát sinh khi Quý độc giả sử dụng bài phân tích này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.