URIFX

EURNZD => Lý tưởng để sell

Giá xuống
OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Sell pullback lần 2 = time + price
Giao dịch đang hoạt động: ẹc, chạy kg thèm đợi luôn
Bình luận: Sell lai sau khi dinh BE