NguyenThang33

EURNZD - Thiết lập Short Swing cho cặp

Giá xuống
OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Như phân tích trên hình nha cả nhà!