Cowboyyy

Chiến lược tuần 2 tháng 12 - EURNZD.

Giá lên
Cowboyyy Cập nhật   
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Điều chắc chắn nhất là chẳng có gì chắc chắn
- John Paulson-
Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.