Cowboyyy

Chiến lược tuần 2 tháng 12 - EURNZD.

Giá lên
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Điều chắc chắn nhất là chẳng có gì chắc chắn
- John Paulson-
Bình luận: