URIFX

@EURNZD #Sell Channel

Giá xuống
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Setup này là dễ nhìn nhất. Không cần đếm wave. Chỉ cần theo channel mà chiến.
Bình luận: risk 1:1
Bình luận: Kip mua vào.