dinhchien

EURNZD - Dự giảm h4 (Swing setup)

Giá xuống
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Rủi ro 1%.
- Chúc may mắn.