hailnforex

EURNZD đánh xuống

Giá xuống
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Giá sau khi chạm fb 78.6 đang giảm điều chỉnh tiếp tục đánh xuống