Blogngoaihoi

EURNZD 23/11- triển vọng tăng lãi suất từ New Zealand

Giá xuống
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Kèo 1: EURNZD 23/11- Cơ hội bán trước triển vọng tăng lãi suất từ New Zealand.

EURNZD có khả năng tiếp tục di chuyển tăng nhẹ trong phiên Á - Tuy nhiên đây có thể là cơ hội bán tốt với cặp tiền này. Bị ảnh hưởng bởi triển vọng tăng lãi suất, triển vọng ngắn hạn của đồng đô la New Zealand tốt hơn so với đồng euro . Do đó, EURNZD có thể tiếp tục đối mặt với xu hướng giảm.

Vùng Fib 50% của đoạn giảm trước đó và mô hình harmonic giảm là "Bearish gartley" ở quanh vùng kháng cự số tròn 1.62 có thể là cơ hội vào bán đẹp với cặp tiền này.

Chiến lược tham khảo : Bán quanh 1.62, Stop 1.624, TP 1.61.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.