ngobao1975

Xu hướng EN từ 29/4

Giá xuống
ngobao1975 Cập nhật   
OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Chờ giá retest về vùng 1.677-1.683, có tín hiệu giảm thì SELL đến vùng hỗ trợ 1.653-1.661 (TP1). Nếu giá không vượt qua khỏi vùng hỗ trợ này thì chờ TP2 vùng hỗ trợ 1.642-1.647. SL tại 1.696
Đã hủy lệnh:
Hủy lệnh vì giá đã retest kháng cự nhưng ko có PA
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.