ngobao1975

Xu hướng EN từ 29/4

Giá xuống
OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Chờ giá retest về vùng 1.677-1.683, có tín hiệu giảm thì SELL đến vùng hỗ trợ 1.653-1.661 (TP1). Nếu giá không vượt qua khỏi vùng hỗ trợ này thì chờ TP2 vùng hỗ trợ 1.642-1.647. SL tại 1.696
Đã hủy lệnh: Hủy lệnh vì giá đã retest kháng cự nhưng ko có PA