Selina9X

Nhật ký giao dịch #8 - BUY EURNZD

Giá lên
OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
05 / 01 /2020: BUY EURNZD

- Price: 1.6746
- SL: 1.6693
- TP: 1.6851
- RR: 1:2

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Những bài đăng này là những lệnh em muốn Tradingview lưu lại như một cuốn Nhật ký giao dịch online thôi ạ. Nếu mọi người có đi qua thì hãy góp ý nhiệt tình để giúp em tiến bộ hơn nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. (>‿◠)
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Đã TP ^^