AZINVEX_SIGNAL

PHÂN TÍCH EURNZD - GIẢM ĐIỀU CHỈNH TRONG NGẮN HẠN

Giá xuống
OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
PLAN 1: Bán EURNZD khi hồi về 1.67 khi có tín hiệu nến đảo chiều. Tỷ lệ RR 1:3
PLAN 2: Bán EURNZD khi đóng nến dưới 1.667 xác nhận break out. Tỷ lệ RR 1:1
Chúc mọi người giao dịch hiệu quả!