AZINVEX_SIGNAL

PHÂN TÍCH EURNZD - GIẢM ĐIỀU CHỈNH TRONG NGẮN HẠN

Giá xuống
OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
PLAN 1: Bán EURNZD khi hồi về 1.67 khi có tín hiệu nến đảo chiều. Tỷ lệ RR 1:3
PLAN 2: Bán EURNZD khi đóng nến dưới 1.667 xác nhận break out. Tỷ lệ RR 1:1
Chúc mọi người giao dịch hiệu quả!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.