hailnforex

EURNZD đánh lên sóng hồi

Giá lên
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
EURNZD chuẩn đét khi về vùng fibo 78.6 đã bật tăng phản ứng, nến hôm qua là 1 nến pinbar đẩy lên và nay tiếp tục cho xu hướng tăng. Lực chính vẫn là lực giảm, tuy nhiên rất có khả năng sẽ có sóng hồi ở vùng này. Tham khảo buy lên ở 1.657 sl 1.65 tp 1.668
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.