SonPriceAction

EURNZD sell trung hạn

Giá xuống
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
EURNZD đã đi đến vùng kháng cự mạnh, giá đi xuống sau đó xuất hiện bearish fakey báo hiệu khả năng đảo chiều. Sell stop EURNZD cho 1 tỷ lệ R;R tốt

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.