NamHenry

EUR/NZD : canh điểm SELL tại H4

Giá xuống
OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Kèo dài, chú ý quản lý khối lượng khi vào lệnh.