URIFX

@EURNZD #Breakout => Sell

Giá xuống
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
hi all,

EURNZD đang broke correction đi xuống. Chúng ta có thể thấy rõ breakout này rất đẹp! :D
Tuần sau, giá có thể đi xuống rất mạnh hoặc tăng nhẹ một ít rồi đi xuống nhanh và sâu.

Chúng ta chờ xem nhé.
Bình luận:
Bình luận:
Đóng lệnh: dừng lỗ