URIFX

EURNZD: Sell chăng?

Giá xuống
OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
NZD đang yếu, AUDNZD có thể tăng mạnh trong tuần. Còn EURNZD lại cho tín hiệu giảm?
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.