URIFX

EURNZD => NZD có thể bull

Giá xuống
OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Cặp này rất có khả năng đảo chiều.

Ý tưởng liên quan