DuyphongFX88

Cơ hội mua EURNZD đang khá đẹp cho anh em

Giá lên
OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Giá vừa thoát khỏi Weekly open và đóng nến trên đó, mình sẽ buy và có 2 TP và SL như trong hình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.