NguoiLa15

dài hạn 2 kịch bản sẽ xảy ra

OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
giao dịch theo 2 kịch bản đỏ và tím
Giao dịch đang hoạt động