AMBroker

EURNZD cơ hội chóng vánh

Giá xuống
AMBroker Cập nhật   
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Bắt đầu với khung thời gian Weekly chúng ta có thể thấy giá đã lên tới vùng kháng cự quan trọng 1.71500 và chậm lại đà tăng.
Tiếp xuống khung thời gian Daily, chúng ta có thể thấy đà giảm giá từ những đỉnh gần.
Tới khung thời gian 4h chúng ta có thể thấy rõ price action đang thể hiện rõ những nhịp giảm giá tại những vùng kháng cự ngắn hạn.
Kỳ vọng vào sự giảm giá tiếp về vùng hỗ trợ 1.69500. Đây là một cơ hội trading ngắn hạn, nếu giá không giữ được bên dưới vùng 1.71500 thì set up này sẽ bị loại bỏ.
Về cơ bản, chúng ta có lạm phát của Europe là 1.2% điều nó trái với đồng thuận 1.3% có thể điều này cũng sẽ hỗ trợ cho set up của chúng ta.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đã TP theo hình nhé mọi người
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.