Tunglee111

PTKT cơ hội đầu tư forex EURNZD hôm nay 17-12-2018

Giá xuống
Tunglee111 Cập nhật   
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Kèo EURNZD với xu hướng downtrend khung H4 vẫn còn tiếp diễn.
Giá đang pullback về chạm trendline của xu hướng giảm.
Mô hình Increasing flag - cờ tăng cũng đang được hình thành trong downtrend.
Chiến lược EURNZD hôm nay chờ short tại vùng giá 1.6720 theo xu hướng.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Giá đã down về uptrend ngắn hạn của mô hình cờ giảm, close lệnh tại 1.6540 với profit 160 pips.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.