rim5067

EURNZD buy setup, target 1.68

Giá lên
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Daily chart hình thành mẫu nến tăng Morning star