DatTong

EURNZD, Hình thành uptrend mới trên H1.

Giá lên
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
EURNZD , Hình thành uptrend mới trên H1.
-->Chờ tín hiệu MUA

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.