maivanhai

EURNZD đánh xuống

Giá xuống
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Tuần vừa rồi đánh dấu sự quay trở lại của bên bán. Hành động giá tại vùng đáy này cho thấy một lần nữa bên bán tiếp tục kiểm soát thị trường. Thời gian tới tiếp tục ưu tiên đánh xuống cặp tiền này, mục tiêu là các mức hỗ trợ trên tuần.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.