NguyenThang33

EurNzd - Short

Giá xuống
FX_IDC:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Mục tiêu 1.6700 và 1.6500 như mức hỗ trợ mở rộng.