truongdaiduy

EUR yếu mọi mặt trận, EURNZD vẫn thế

Giá xuống
truongdaiduy Cập nhật   
FOREXCOM:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Nhìn qua chart NZDUSD mình thấy nó muốn tăng, mà EU thì giảm, ngó qua xem thử EURNZD thế nào -> đúng thơm thật (:
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Quên ngó chart month, có mô hình vai-đầu-vai tổ bố. Tìm thế mua hay hơn!


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.