GKFXPrimeVN

EURNZD 31/5/2018

Giá lên
OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
EURNZD Xu hướng chính là giảm ngày hôm qua xu hướng đã có phiên điều chỉnh, MACD đã xuất hiện phân kỳ báo hiệu xu hướng tăng, đồng thời giá đã phá trenline tăng tiếp. Chiến lược hôm nay canh buy lên.