Kittyted

EURNZD - SELL

Giá xuống
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Cập nhật ngày 22/06/2019 bán xuống
1. Khung D1 các nến dần rời xa đường Bolliger Band và đã có xuất hiện nến bao trùm giảm trước đó
2. Đã hoàn thành mô hình shark dự toán tiếp theo sẽ là mô hình shark hoặc AB=CD
3. Đã có tín hiệu devergence ở RIS và MACD
4. Phần MACD đáy cũ thấp nhất chưa được kiểm tra lại kỳ vọng test lại đáy cũ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.