MyFriendFun

EURNZD Mua lên mục tiêu cao

Giá lên
OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
EURNZD Mua lên mục tiêu cao.
H4 có khả năng hình thành 2 đáy để tăng hồi phục sau thời gian dài bán xuống

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.