trungtrucpham88

Lệnh dài hạn EURNZD: Chờ sell

FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
EZ đang nằm trong vùng quá mua.
SELL LIMIT tại 1.80240
TP tại 1.63580
Khối lượng đánh: 1% - 3% tài khoản
Thời gian treo lệnh: dự kiến 2 tuần.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.