QuachKimPhong

Xu hướng tuần 14-18/12 : Mua EURNZD

Giá lên
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
EURNZD

Mua #EURNZD @1.70603
Cắt lỗ @1.70079
Chốt lời @1.75113

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.