Bee_Nguyen

EURNZD, H4, The Bat Pattern

Giá lên
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
- Tín hiệu
+ Mô hình The Bat Pattern đã hoàn thiện
+ RSI đang báo hiệu trạng thái quá bán
+ CCI báo hiệu đảo chiều xu hướng

- Vào lệnh
+ Mua ở thời điểm hiện tại
+ Take profit 1 tại fibonacci 38,2% (1.76654) - Take profit 2 tại fibonacci 50% (1.77073)
+ Stop loss dưới cảng hỗ trợ 1.74662