maivanhai

EURNZD đánh xuống.

Giá xuống
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Tuần vừa rồi cho thấy sự quay đầu của giá trên biểu đồ tuần, chúng ta có thể ưu tiên đánh xuống cặp này, mục tiêu có thể là 1.6690