SonPriceAction

bán EUR/NZD

Giá xuống
SonPriceAction Pro+ Updated   
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Mô hình flag pattern trên h4 vừa bị phá xuống dưới, chờ giá hồi lại 1 chút để short EUR/NZD với tỷ lệ R: R tốt
Bình luận: Giá đi xuống không mạnh, EUR về gần đến vùng hỗ trợ trên ngày, NZD vẫn đang yếu. Đóng lệnh chờ tín hiệu bán để quay lại vị thế short

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.