JackieHup

PHÂN TÍCH CẶP TIỀN EUR/NZD, W, 10:20, 13-08-2018

FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Phân tích và Nhận Xét:
Cặp tiền EUR/NZD tạo đáy trong chuỗi giảm liên tục khi tạo đỉnh tại 1.80233 (19/04/2016). Sau khi tạo đáy 1.45455 (02/06/2017) hoàn tất - xu hướng tăng là chủ đạo của cặp tiền EUR/NZD từ năm 2017. SideWay trong năm 2018 là chủ đạo sau đà tăng mạnh 2017.
Mẫu hình giá theo đồ thị tuần hiện tại đang di chuyển đúng theo lý thuyết mô hình sóng Elliot.
Trong giai đoạn 2018, EUR/NZD di chuyển đi ngang và giảm nhẹ về Fibonaccy 50%, bật tăng mạnh (18/06/2018) kèm Volume cao hơn mức bình quân 20 phiên. Xác nhận bước vào sóng 5 của sóng tăng giá.
Kháng cự tại cận trên Bollinger Band, mẫu hình nến tuần (10/08/2018) chưa vượt được kháng cự, kèm theo Volume suy giảm nằm dưới mốc bình quân 20 phiên.
Phe mua đang chiếm ưu thế khi nến tuần hiện tại đang tích lũy tại khu vực đỉnh 1.73541 ngay cận trên Bollinger Band.
Kết Luận:
Phe mua đang chiếm ưu thế trong xu hướng giá lên của cặp tiền EUR/NZD
Đang trong giai đoạn sóng 5 của mô hình sóng tăng.
Nếu nến W xuất hiện tiếp theo là màu xanh nằm ngoài dãy Bolliger thì sóng tăng vẫn còn tiếp diễn --> Buy: take profit 1.79575, stoploss 1.71237
Nếu nến W xuất hiện tiếp theo màu đỏ, khả năng sóng 5 đã chấm dứt và hình thành sóng 5 cụt. khả năng tiếp theo sẽ là sóng điều chỉnh. Sell: take profit 1.70249, stoploss 1.77050
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.