Tunglee111

PTKT cơ hội đầu tư hôm nay 18-12-2018: Kèo EURNZD đã lỡ?

Giá xuống
Tunglee111 Cập nhật   
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Kèo EURNZD đang xu hướng downtrend đồng thời hình thành mô hình cờ giảm.

Chiến lược EN hôm nay sẽ chờ bán tại vùng giá resistance + downtrend.
Giao dịch được đóng thủ công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.