Tunglee111

PTKT cơ hội đầu tư hôm nay 18-12-2018: Kèo EURNZD đã lỡ?

Giá xuống
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Kèo EURNZD đang xu hướng downtrend đồng thời hình thành mô hình cờ giảm.

Chiến lược EN hôm nay sẽ chờ bán tại vùng giá resistance + downtrend.
Giao dịch được đóng thủ công