AZINVEX

Phân tích EURNZD, H1, 14:50, 19-6-2018

FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Giao dịch theo vùng cung cầu, quan sát và dời Stop Loss cứ 30 pip một lần để đảm bảo lợi nhuận
Entry: 1.68250
StopLoss: 1.68520
TakeProfit: 1.65320
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.