iC3tea

EN bứt phá

Giá lên
iC3tea Cập nhật   
OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Giá sau thời gian dài sideway, giá đã vượt qua ngưỡng cản 1.71 và đang retest một lần nữa.
Chiến lược EURNZD : chuyển sang H4, chờ chikou xác nhận thì MUA.
Đây cũng là vùng dễ có stop-hunt, lưu ý cẩn thận khi đặt SL
Đã hủy lệnh:
Giá không bật lại như nhận định, hủy kèo mua chờ cơ hội khác.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.