iC3tea

EN bứt phá

Giá lên
OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Giá sau thời gian dài sideway, giá đã vượt qua ngưỡng cản 1.71 và đang retest một lần nữa.
Chiến lược EURNZD : chuyển sang H4, chờ chikou xác nhận thì MUA.
Đây cũng là vùng dễ có stop-hunt, lưu ý cẩn thận khi đặt SL
Đã hủy lệnh: Giá không bật lại như nhận định, hủy kèo mua chờ cơ hội khác.