SonPriceAction

EURNZD time to short ?

Giá xuống
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Canh short EURNZD trên khung tg ngày nếu xuất hiện các tín hiệu đảo chiều mạnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.