cuongdongphu

EURNZD

Giá xuống
cuongdongphu Cập nhật   
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Short EURNZD
- Tiếp tục duy trình kênh giá giảm
- m30 chạm trend, short RR:1:2
Bình luận:
Dích stop lost về điểm vào lệnh
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.