FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Short EURNZD
- Tiếp tục duy trình kênh giá giảm
- m30 chạm trend, short RR:1:2
Bình luận: Dích stop lost về điểm vào lệnh
Đóng lệnh: đạt mục tiêu