OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Chờ mua lên như trong hình nha mọi người