URIFX

EURNZD #Chờ mua

Giá lên
OANDA:EURSGD   EUR/SGD
Mua từ đáy