dinhchien

EURTRY - Chờ bán ở Garley Pattern

Giá xuống
FX:EURTRY   Euro / Lia Thổ Nhĩ Kỳ
- Giống như chart USDTRY , mình dự đoán EURTRY sẽ y chang.
- Stoploss ở fibonacci ext 113
- Kỳ vọng 1 kiểm tra lại đáy
- Kỳ vòng tiếp có đáy mới với 3 mục tiêu tính bằng sóng Elliot

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.