DuyphongFX88

Theo dõi thêm EURUSD h1. Có cơ hội bán tốt

Giá xuống
DuyphongFX88 Cập nhật   
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Đợi h1 Break qua hỗ trợ, canh bán, tp1 tại ma 200, tp2 như hình
Cơ hội giao dịch khá tốt, kèm với sự tăng giá của Dollar index => ủng hộ bán EU
Bình luận: sắp về tới TP
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.